Wat is ons doel

We willen je zien groeien als mens, met vallen en opstaan sterker zien worden en zien slagen in wat je doet. Je bent welkom in ons internaat, je mag hier jezelf zijn.

In onze mini-maatschappij vol verscheidenheid leer je rekening houden met elkaar, help je bouwen aan een positieve groepsgeest. Je krijgt op je eigen tempo, binnen je eigen context kansen om gelukkig te zijn.

Studeren aan Internaat Kortrijk

Ons doel steunt op 5 pijlers

 • We willen dit samendoen! Door met jou, je ouders, de school, de sportclub, … in alle openheid te luisteren en respectvol in dialoog te gaan.

 • We willen dit doen door in het internaat te zorgen voor een warme, veilige en vertrouwelijke omgeving.

 • We willen dit doen door te zorgen voor een goed evenwicht tussen leren en ontspannen.

 • We willen dit doen door je vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid te geven.

 • We willen dit doen door je houvast te geven waar nodig.

Studeren aan Internaat Kortrijk

Onze pijlers steunen op een aantal fundamentele waarden.

 • Verbindende dialoog staat centraal in het samenleven op het internaat. Het biedt de kans om richting en betekenis te geven aan het leven en het leren. We maken samen afspraken, we helpen je in het omgaan met conflicten als het even niet lukt.

 • Verantwoordelijkheidszin aanwakkeren:
  We willen je laten groeien op eigen tempo. Je langzaam meer verantwoordelijkheid laten opnemen. Alles gebeurt stapsgewijs volgens je eigen kunnen.

 • Geloven in jezelf, talenten ontdekken en benutten:
  We geloven in de groeikansen van elke jongeren.  We geloven in de kracht van lukken en mislukken. De opvoeders helpen graag na een teleurstelling weer perspectief te zien. De opvoeders dagen je uit het beste uit jezelf te halen.

 • Houvast bieden:
  via een duidelijk tijdspad zorgen jullie zelfstandig dat alles goed verloopt. We laten jullie bewegen tussen veilige en duidelijke krijtlijnen. Afspraken zorgen ervoor dat we in groep respectvol met elkaar omgaan, dat iedereen zich veilig voelt. Ook je eigen plek hebben, je eigen kamer is hierbij een must!

Een paar concrete vertalingen